ZUZANA BELKOVÁ

Absolventka doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte v Nitre v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie, magisterského štúdia v odbore Filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, európskeho scenáristického tréningu SCRIPTEAST, víťaz scenáristickej súťaže Cena Tibora Vichtu s filmovým scenárom POLYSTYRÉN,  finalistka súťaže POVIEDKA 2000 a POVIEDKA 2001, autorka zbierky poviedok MECHANICKÝ GRAMOFÓN, spoluautorka knihy TRI FILMOVÉ SCENÁRE, poviedky uverejnené v zborníkoch POVIEDKA 2000 a POVIEDKA 2001, poviedky publikované v literárnom časopise DOTYKY a v SME Poviedka na piatok, autorka scenára k dokumentárnemu filmu KAM ZMIZLA SLOVENSKÁ PRINCEZNÁ? z cyklu SLOVENSKÉ KINO, spolupráca na dokumentárnom cykle PRVÁ, freelancer autor v oblasti televíznej scenáristiky, príprava dobrodružnej knihy MOHYLA podľa rovnomenného televízneho seriálu pre deti a mládež, autorka pripravovanej young adult dystopie GERDA A ŠEROSVIT.

Pripravujem vydanie knižky pre deti Kto sú ľudia? Príručka pre návštevy z vesmíru vo vlastnej edícii FAGAN

Online: